TRAKK

Trängselskatt 2018

Trängselskatt 2018

Från och med 1:a januari 2018 kommer trängselskatt för privata passager med företagsbilar inte vara inkluderade i förmånsvärdet utan skall redovisas separat.

TRAKK redovisar via vår körjournal underlaget helt automatiskt och överskådligt. TRAKK Körjournal registrerar varje vägtullspassage och sorterar sedan in passagen i rätt underlag som tjänst eller privat. Trängselskatts redovisningen ingår för alla kunder som har Fleet avtal eller tillägget Ekonomi och Co2 rapport.