TRAKK

TRAKK ☺ Logistikbranschen

Vi lever i en komplex, global värld. Ingen industri representerar denna komplexitet bättre än logistik och transport. De flesta moderna varor reser tusentals mil och byter händer ett halvt dussin gånger eller mer innan de når sina slutdestinationer.

I detta komplexa landskap är misstag längs leveranskedjan oundvikliga. Oavsett hur bra logistiknätverket är kommer en lastbil vid någon tidpunkt fastna i trafiken, leveranser kommer att försenas på ett lager eller så kommer tyvärr en sändning att försvinna helt. Med traditionella lösningar för hantering av försörjningskedjor får logistikchefer ofta inte veta om försenade eller felaktiga leveranser förrän dessa leveranser kommer timmar försent – eller inte alls – till sina destinationer. Dessa timmar innebär förlorad produktivitet, försenad produktion och skadade kundrelationer.

Logistikbranschen behöver ett sätt att fastställa tillgångarnas position i realtid när de transporteras över hela världen.

Tack vare IoT har nu logistik- och transportbranschen äntligen en omfattande lösning för att hantera varor i varje steg i hela logistiknätverket. För första gången kan branschen visualisera och hantera kritiska sändningar var som helst, när som helst på global skala.

Ur ett användarperspektiv är TRAKK IoT logistiklösningar enkla att använda. En liten smart spårningsenhet är monterad på en container, lastbil eller vagn som bär gods. När den är monterad samlar enheten i realtid in information om den exakta platsen för dessa varor vid någon punkt längs försörjningskedjan och överför den informationen säkert via globala IoT-nätverk. Informationen visas i TRAKKs IoT plattform men kan även via API kopplas direkt till våra partners befintliga logistiksystem.

Minska förseningsrelaterade kostnader

Våra kunder kan inte bara enkelt spåra platsen för sina varor utan de får även varningar i realtid som informerar om oväntade händelser. Om en lastbil som transporterar komponenter fastnar i trafiken eller lämnar en förutbestämd rutt, kommer vår plattform ge en varning som informerar kunderna om förseningen och ger en ny uppskattad ankomsttid. På samma sätt, om en container som reser med båt eller järnväg försenas, kommer våra kunder meddelas i realtid, istället för att behöva vänta tills den kommer sent till nästa destination.

Denna realtidsinformation gör det möjligt för transportföretag att vara flexibla och svara snabbt även för ett komplext, globalt transportnät. Försenade leveranser kan orsaka stora störningar längre ner i leveranskedjan. Genom att addera tjänster från befintliga leverantörer som Cargospace24 skapas en transparens och en lösning som gör att våra partners i realtid kan minska sina kostnader och påverkan på miljön.

Få bättre insikter och förbättra information till kunder

Naturligtvis är det sista elementet som behövs för att skapa en smart leveranskedja konstant förbättring. Det är en sak att snabbt ta itu med problem, men det verkliga målet är att planera framåt och korrigera frågor innan de någonsin inträffar. Smarta logistiklösningar gör det möjligt för företag att utvärdera och förbättra sina leveranskedjor. Den stora mängden data om transportvägar, lagerförseningar och tillgänglighet ger våra partners all information de behöver för att analysera och korrigera eventuell ineffektivitet i sina leveranskedjor.

När vår globala ekonomi blir ännu mer komplicerad och sammankopplad måste logistik- och transportindustrin vara i framkant av innovationen och bidra till att skapa en färdplan för framgång. Utan tvekan kommer smarta logistiklösningar att förbli ett kraftfullt verktyg i denna process, TRAKK och Cargospace24 är två av alla dessa aktörer som ger industrin de verktyg som den behöver redan idag för att förbli effektiv och smidig i en ständigt föränderlig värld.

Thomas Johansson                                             Mattias Sundström

CargosSpace24                                                    TRAKK Telematics