TRAKK

Tillbaka i Las Vegas

Trakk närvarar på CES mässan i Las Vegas
I samband med den årliga konsumentelektronikmässan, CES i Las Vegas närvarade Trakk i seminarium och produktutvecklingsmöten med tillverkare, operatörer och nya affärspartners. Analys pågår för framtida etablering i USA. Intresset är stort för våra tjänster och lösningar. Vi räknar med att ha en fungerande testverksamhet på plats i slutet av 2010 med bas i Chicago. Mer information om CES http://www.cesweb.org/