TRAKK

Oktober är Rosa

TRAKK stödjer Rosa Bandet i kampen mot bröstcancer. Varje dag får ca 20 kvinnor i Sverige ett cancerbesked och de allra flesta av oss har någon i sin närhet som är drabbad. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs i oktober med syfte att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer. Under oktober delar vi ut Rosa Band till alla våra kunder som besöker oss på vårt kontor i Göteborg. Varmt välkomna!
Kan du inte komma förbi oss men vill ändå bidra till kampen mot bröstcancer så finns mer information här https://www.cancerfonden.se/