TRAKK

Oktober är Rosa

Vi fortsätter med vårt uppskattade stöd till Rosa Bandet i kampen mot bröstcancer även i år. Varje dag får ca 20 kvinnor i Sverige ett cancerbesked och de allra flesta av oss har någon i sin närhet som är drabbad. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj genomförs i oktober med syfte att finansiera forskning, sprida kunskap om cancerprevention och bröstcancer. Även i år kommer vi under hela oktober dela ut Rosa Band till alla våra kunder och partners som besöker oss på våra kontor i Göteborg och Stockholm. Varmt välkomna!

Kan du inte komma förbi oss men vill ändå bidra till kampen mot bröstcancer så finns mer information här https://www.cancerfonden.se/