TRAKK

UTVECKLING

Utveckling

Nya affärsmöjligheter med Internet of Things.
Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. TRAKK tillhandahåller produkter och lösningar för uppkoppling i realtid. Vi är ett av Sveriges mest innovativa IoT-företag och tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens lösningar.

Med modern IoT-teknik erbjuder vi kompletta lösningar för organisationer och företag

Utvecklingen av nya produkter och tjänster går snabbt framåt. TRAKK ligger i den absoluta framkanten av framtidens produkter och lösningar. Vi ingår i Internet of Things-Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Tillsammans för framtiden

TRAKK har en tradition av att jobba nära våra kunder. Tillsammans utvecklar vi och anpassar framtidens produkter och lösningar. All information som vi samlar skräddarsys för våra olika ändamål och publiceras på någon av våra plattformar eller integreras i våra kunders egna CRM, Transportledningssystem eller affärssystem via API.

Framtiden är redan här

Med vår unika plattform har vi kunskapen och möjligheten att integrera nästa generations enheter och lösningar i systemet. Vi tror inte på att våra kunder måste låsa upp sig i varken krångliga avtal eller en produkt som inte kan utvecklas över tiden. Flexibilitet och en öppenhet för ny teknologi har varit ledord för oss på TRAKK allt sedan starten 2006.