TRAKK

INTERNET OF THINGS

Internet of Things

TRAKK lanserar Europas första färdiga kommersiella LoRaWAN® ekosystem
Vi har tillsammans med våra största kunder i Sverige och partners i USA och Europa utvecklat och anpassat den första kommersiella taggen baserad på LoRaWAN®. Enheten kommer tillsammans med TRAKK Plattform revolutionera många branscher med total transparens för tillgångar, transporter och resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Ekosystemet kommer innebära stora konkurrensfördelar i affärsprocesser framöver för de företag och organisationer som vill digitalisera. En ökad synlighet av resurser kommer hjälpa TRAKKs kunder att planera, underhålla och skapa stora besparingar och en ökad effektivitet.

Förebyggande underhåll för fleet med IoT

Oavsett om Fleet för er är en vagnpark, fordonsflotta, verktyg eller maskiner sitter ni redan på en investering som faktiskt kan ge en bättre avkastning med IoT. Det är dags att få ut mer av er data. Använda den för att hålla alla era produkter i drift längre, smartare, sänka ert CO₂ och naturligtvis tjäna mer pengar. IoT med TRAKK är så mycket mer än bara positionering. Få snabbt ekonomiskt värde från den utrustning du redan har. Öka flottans produktivitet, tillväxt och livslängd genom att maximera driftstiden och förbättra leveranser i rätt tid till rätt plats. Minska haverier samtidigt som du minskar bränslekostnader och oplanerade underhållskostnader allt med planerat underhåll.

Vi levererar verkligt värde

Vi ansluter dina saker och tar dem online. Övervakar, kontrollerar och sammanställer hur dina saker beter sig, var de än är med den absolut senaste tekniken.

Vi ansluter dina saker genom att addera sensorer eller genom att använda befintliga sensorer och datagränssnitt. Data skickas till TRAKK IoT-moln där den lagras, bearbetas och analyseras.

För att maximera nyttan visualiserar vi dina data för att göra det lätt att förstå. TRAKK har ett användargränssnitt som gör det enkelt att se de anslutna sakernas plats, sensorstatus och historik.

När produkter rapporterar data i realtid öppnas en helt ny värld och våra kunder kan agera på informationen innan det är för sent. Vi kan tillsammans sätta upp systemet på ett sådant sätt att systemet kan reagera på förändringar i mönster och meddela och kontrollera processer om specifika händelser som inträffar.

För en bättre framtid

TRAKK levererar lösningar för en bättre framtid. Vi vet att sensorer tillsammans med vår plattform ger ny vital insikt om hur våra städer, energiproduktion, bygg- och industriprocesser, fordon och maskiner påverkar och bidrar till minskade utsläpp och föroreningsnivåer. Därför investerar vi i och fokuserar på lösningar och affärsområden där vi kan hjälpa våra kunder och vår planet att bli mer hållbara. Tillsammans kommer vi dramatiskt kunna sänka CO₂-utsläppen genom en effektivare användning av befintliga resurser.