TRAKK

ELEKTRONISK KÖRJOURNAL

Elektronisk körjournal
Utvecklad i Sverige sedan 2007.

Med elektronisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. TRAKKs system håller koll på dina resor och är anpassat efter skatteverkets krav. Förenkla ditt arbete med fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration.

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

FAQ

Vad är en körjournal?

En körjournal är ett dokument, där du som bilförare antecknar dina körningar för att kunna visa vad som körts i tjänst och vad som körts privat. Så vid varje körning så ska alla uppgifter antecknas och då ska information om dig, bilen och din körning finnas med.

Varför elektronisk körjournal?

Med elektronisk körjournal blir det enkelt att hålla koll på alla körningar man gör med bilen. Detta gäller oavsett om du kör din bil privat, eller om du kör i tjänsten.
Med reseräknaren får du sedan automatiska rapporter av kilometer, adresser och tider. Detta är helt automatiskt vilket gör att du slipper vara orolig att du missat att fylla i några tider och sträckor.
Det underlättar för alla inblandade, ökar tryggheten för dig och du slipper spara allt underlag, reseräkningar och kvitton. Allt som samlas in automatiskt via den elektroniska körjournal, och du kan smidigt kolla all data via appen eller via plattformen.

Vad måste en körjournal innehålla?

För att en körjournal ska vara giltig enligt Skatteverket bör den innehålla följande information:

* Mätarställning vid årets början och slut
* Bilens registreringsnummer
* Aktuellt År
* Dagens datum och bilens mätarställning vid resans början och slut
* Antal kilometer körda per resa
* Adress för resans början och slut
* Syftet med resan
* Besökta platser, företag eller personer som gjordes under resan
* Information/ uppgifter om dig som förare
* Tankningar (antal liter och pris för bränsle), reseräkningar osv

Hur länge sparas körjournalen?

Enligt bokföringslagen ska en körjournal sparas i 7 år.

Vem behöver en körjournal?

Alla som har en klisterlapp på bilen, har tillgång till tjänstebil eller förmånsbil bör ha en körjournal som täcker kraven från Skatteverket. Med en elektronisk körjournal har du all information utan att behöva skriva in allt manuellt vilket gör att du både sparar tid och resurser till att fokusera på din kärnverksamhet.