Produkt

Privata bilar och Körjournal

Automatisk körjournal för privata bilar
På önskemål från våra kunder släpper Trakk nu ytterligare en nyhet i TRAKK körjournal.
Med den nya uppdateringen kan nu föraren enkelt i realtid via appen välja när man vill rapportera in i systemet eller när man vill använda Integritets läget. Detta gör det enklare för förare och organisationer eller företag att administrera fordon och körjournaler även i de bilar som ägs av föraren själv. Man får de stora fördelarna med en helt automatisk körjournal samtidigt som föraren själv kan välja om resan skall vara med på reseräkningen eller inte.
Automatisk reseräkning för tjänstebil och privat bil finns klart att beställa på Trakk. Kontakta oss på Trakk via telefon eller skicka ett mail till oss för mer information.