Produkt, System

Inbjudan, Är ni redo för Internet Of Things på riktigt?

Under två års tid har vi på TRAKK utvecklat nästa generations Internet Of Things produkter och under sommaren i år är det dags för premiär. Tillsammans med våra kunder och partners tar vi ett stort steg för såväl miljön som för våra kunders lönsamhet. Produkterna och plattformen kommer förändra vardagen för många företag och för första gången någonsin kommer man kunna digitalisera och effektivisera stora delar av sin verksamhet på riktigt. Vill ni vara med på resan och bli ledande inom er bransch, hör av er till oss.

Vad vi gör

Vi ansluter dina saker och tar dem online. Övervakar, kontrollerar och sammanställer hur dina saker beter sig, var de än är med den absolut senaste tekniken.

Ansluter

Vi ansluter dina saker genom att addera sensorer eller genom att använda befintliga sensorer och datagränssnitt. En IoT-gateway skickar data till TRAKK IoT-moln där den lagras, visualiseras, bearbetas och analyseras.

Visualisera

För att maximera nyttan visualiserar vi dina data för att göra det lätt att förstå. TRAKK har ett användargränssnitt som gör det enkelt att se de anslutna sakernas plats, sensorstatus och historik.

Reagera

När produkter rapporterar data i realtid öppnas en helt ny värld och våra kunder kan agera på informationen innan det är för sent. Vi kan tillsammans sätta upp systemet på ett sådant sätt att systemet kan reagera på förändringar i mönster och meddela och kontrollera processer om specifika händelser som inträffar.

Vi ansluter dina saker och tar dem online. Övervaka dina saker och se hur de mår var de än är.

TRAKK levererar IoT, från ax till limpa. Vår plattform har färdiga affärsapplikationer för maskinpark- och fordonshantering, kylkedjaövervakning, fjärrövervakning och kontroll till automatiserade larmtjänster, inventering med mera. Vi har den expertis, färdig IoT-molnprogramvara, integrerad hårdvara och sensorer som behövs för att få dina saker online direkt. Det kan vara maskiner, fordon, byggnader eller inventarier som behöver digitaliseras, spåras, fjärrövervakas och kontrolleras eller till och med integreras i affärsprocesser.

Mer data ger mer tydlighet och det blir din nya verklighet.

TRAKK  IoT-moln är en komplett plattform. Den kommer att driva din digitalisering av fysiska affärsprocesser framåt och göra det möjligt för dig att verkligen aktivera dina IoT-affärsmodeller.

TRAKK levererar lösningar för en bättre framtid. Vi vet att sensorer tillsammans med vår plattform ger ny vital insikt om hur våra städer, energiproduktion, bygg och industriprocesser, fordon och maskiner påverkar och bidrar till minskade utsläpp och föroreningsnivåer. Därför investerar vi i och fokuserar på lösningar och affärsområden där vi kan hjälpa våra kunder och vår planet att bli mer hållbara. Med analys och AI kan vi förbereda oss för en bättre morgondag och samtidigt spara pengar.