Övrigt

Tillfällig skattefri förmån att ladda bilen på jobbet

Från och med den 1 juli 2023 till den 30 juni 2026 har riksdagen beslutat att temporärt upphäva skatteförmånen för gratis elbilsladdning på arbetsplatser för anställda. Detta initiativ syftar till att främja övergången till miljövänliga fordon och öka användningen av laddbara fordon för arbetsresor, som ett alternativ till mindre miljövänliga alternativ. Dessutom är det avsikten att minska den administrativa bördan både för arbetsgivare och anställda.

De nya reglerna för tillfällig skattefrihet för elbilsladdning på arbetsplatsen sammanfattas som följer:

Drivmedelsförmåner generellt: Om ett företag täcker kostnaden för drivmedel under de anställdas privata resor, kommer de anställda normalt att beskattas för denna förmån. Oavsett om det är en förmånsbil eller den anställdas privata bil som används, och oavsett vilken typ av drivmedel som används, inklusive el. Värdet av förmånen beräknas utifrån antalet körda privata mil, totala körda mil och marknadsvärdet för bränslekostnaden. För elbilsladdning beräknas detta baserat på marknadsvärdet per kilowattimme för den använda elektriciteten. Arbetsgivaren ska betala arbetsgivaravgifter baserat på samma grund som den anställdes förmånsvärde.

Det tillfälliga undantaget för arbetsgivare: Undantaget från skatteförmåner gäller specifikt för elbilsladdning på arbetsplatsen. Det betyder att skattefriheten inte omfattar laddning vid allmänna laddstationer där den anställde själv betalar och sedan begär återbetalning från arbetsgivaren. Normalt sett täcker undantaget inte heller laddning vid hemmet. För arbetsgivare som redan erbjuder eller planerar att erbjuda sin anställda möjlighet att ladda sina elbilar på arbetsplatsen innebär undantaget minskad administrativ börda och lägre kostnader för arbetsgivaravgifter. Undantaget är tillämpligt på företag oavsett bransch eller storlek.