Övrigt

30 590 000 km

30 590 000 km

Så långt är sträckan som kördes av våra kunder under 2022, vilket motsvarar ungefär 750 varv runt jorden.
Hur många varv blir det i år?