Miljöledningssystem

TRAKK har en skriftlig miljöpolicy. Miljöansvaret är tydligt dokumenterat och varje anställd tar del av företagets miljödokument. Som en av många punkter är åtgärdsförslag för att uppnå miljöplanen och att det finns rutiner för uppföljning och redovisning av miljömålen. TRAKK ställer även krav på underleverantörer att det finns miljömål, där flera är certifierade för ISO 14000.
  • Vi säkerställer att miljöarbetet inom verksamheten genomförs på ett systematiskt och effektivt sätt
  • Vi säkerställer att miljöarbetet genom ständig förbättring leder till att verksamhetens totala miljöbelastning kontinuerligt minskar
  • Vi säkerställer att verksamhetens ledning har god kontroll över miljöarbetets utveckling både vad avser resultat och kostnader

Genom företagets miljöregler påverkar vi omgivningen. Vi vill visa att det inte bara är nödvändigt att tänka på miljön, vi vill även visa att det lönar sig på lång sikt.

Konstruktion

Vi tillverkar inga produkter själva. Det betyder inte att vi inte kan påverka. Vi för ständiga dialoger med våra leverantörer d v s tillverkaren. Den som vill skapa en produkt som inte skadar miljön måste tänka på återvinningen redan vid konstruktionsbordet. Det är här produkten formas, bestyckas och får sin slutliga sammansättning. Redan i det här skedet bestäms vilka plaster och komponenter som ska ingå i den nya produkten, då försäkrar man sig om bästa möjliga utgångsläge för återvinning och återanvändning.

Produktion

Hos tillverkarna används vattenbaserade lösningsmedel. Lödmaskinerna är inkapslade i slutna system, och blyhaltiga lödämnen återanvänds flera gånger. Samtidigt som allt mer material återanvänds. Tillverkningsmiljön har blivit bättre. Återvinningsfrekvensen har ökat. De senaste årens erfarenheter har lärt tillverkarna att hela tiden söka efter nya idéer och lösningar. Målsättningen är att alla tillverkare har en helt giftfri produktion.

Energi

Vårt miljötänkande handlar inte bara om produkternas tillkomst, tillverkning och upphörande. Vi vill att de ska vara skonsamma mot miljön under tiden de används.

De datorer vi rekommenderar har inbyggda funktioner som minskar energiförbrukning hos diskar, skärmar och andra energikrävande komponenter. Utrustningen kan, som används på ett optimalt sätt, förbruka <30 W i viloläge, ungefär lika mycket energi som en vanlig bordslampa. Sammantaget betyder den sparade energin ett avsevärt mindre uttag på de allmänna näten. För de flesta människor betyder ordet miljö en fortsättning in i nästa generation och generationer som kommer långt sedan vi lämnat arvet vidare till kommande generation.

Miljöstation

Vi erbjuder kunderna att återlämna komponenter, batterier, tonerkassett till oss för insamling via kommunens eller andra partners försorg. Detta hanterar vi via vår egen miljöstation där vi även internt hanterar papper, wellpapp samt plaster.

Förpackningar

Vi använder i möjligaste utsträckning samma kartong och förpackningsmaterial flera gånger.

Transporter och resor

Genom att ställa krav påverkar vi våra leverantörer att tänka på miljön. Vi anlitar transportföretag med en uttalad policy som leder till en bättre miljö, samt har inskrivet i vår resepolicy att anlita kollektivtrafik, buss och tåg i första hand och andra transporter först när så blir nödvändigt.

Återvinning & återbruk av elektronikutrustning

TRAKK kan, i samarbete med återvinningsföretag erbjuda sina kunder återvinning och återbruk av utrangerad elektronikutrustning. Detta kan ske i samband med leverans av utrustning eller som fristående tjänst. Med återvinning avses att vid demontering separera det material som kan föras tillbaka in i kretsloppet och användas som ny råvara i industrin. Våra leverantörer av dessa tjänster samarbetar med marknadsledande företag när det gäller försäljning för återanvändning och återbruk.

Återtagande och återvinning av emballage

I samband med leverans av ny utrustning och utförande av installationstjänster erbjuder TRAKK även tjänster för återtagning av emballage och omhändertagande av detta.

Våra leverantörer

När det slutgiltiga valet av produkter sker erbjuder vi oss att tillhandahålla leverantörernas miljödeklarationer.

Miljön kräver samarbete Vi tror att samarbete mellan människor, företag, branscher och länder är bästa vägen till framtida miljö.

Göteborg den 3:e oktober 2019
TRAKK Telematics AB