Körjournal i tjänstebil & privatbil

En tjänstebil ska användas just i tjänsten. Används den privat räknas den som förmånsbil och du får betala skatt på förmånen.
Med en körjournal som utgår från bilens mätarställningar har du som använder en företagsbil i tjänsten ett vattentätt bevis på att du inte använt bilen privat i större utsträckning än vad som är tillåtet. Detta är mycket viktigt, eftersom den som inte kan bevisa hur bilen använts kommer att bli beskattad för förmån, även om bilen inte använts privat.
Även för företaget blir det dyrare om tjänstebilen räknas som förmån för den anställde. Därför använder sig de flesta företag som tillhandahåller tjänstebilar av elektroniska körjournaler som installeras i bilarna och håller reda på körsträckor och var resorna påbörjats och avslutats.
icon-01

Realtidsuppföljning dygnet runt

icon-02

Digitala rapporter genererade direkt

icon-03

Vi håller koll på trängselskatten

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

Körjournal tjänstebil & privatbil

Skatteverkets krav på redovisning för företagsbil

Om Skatteverket gör en revision kommer de att kräva bevis på att tjänstebilen inte använts som förmånsbil. Det är upp till dig som anställd och företaget du arbetar för att bevisa detta. Därför rekommenderar Skatteverket starkt att man för körjournal för tjänstebilen. I den ska skrivas upp:

  • Mätarställning vid årets början
  • Mätarställning vid årets slut
  • Mätarställning och adresser för start- och slutpunkt för varje resa
  • Kontaktuppgifter till de personer eller företag som besökts i tjänsten
  • Uppgifter om förare, tankning, besiktning och service

Om bilen används privat får det inte ske vid fler än tio tillfällen per år. Dessutom får den sammanlagda sträckan inte överstiga hundra mil. Observera att även resor till och från jobbet räknas som privatresor. Du kan alltså inte använda en tjänstebil för att ta dig till jobbet och hem vid fler än tio tillfällen per år.

Elektronisk körjournal förenklar redovisningen

Skatteverket godtar manuellt skrivna körjournaler, så länge de är korrekt ifyllda och stämmer överens med mätarställningarna. Det kan dock vara svårt att vid ett stort antal tillfällen komma ihåg att fylla i körjournalen på ett fullständigt sätt.

Genom att installera en elektronisk körjournal i bilen slipper man oroa sig för att körjournalen blir bristfälligt ifylld. En elektronisk körjournal registrerar alla resor genom GPS, och håller även reda på bensinförbrukning och annan värdefull information.

Körjournal om du använder privatbil i tjänsten

På många sätt blir redovisningen lättare om du använder din privata bil i tjänsten. Då behöver du inte redovisa dina privata resor utan bara när du använt bilen för jobb. Med en digital körjournal installerad i bilen kan du bevisa när bilen använts i tjänsten, och du kan dra av 18,50 kronor per mil. Alternativt kan du få milersättningen betald av din arbetsgivare.

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om vårt system för elektroniska körjournaler!