GPS Körjournal – Håller koll på bilens position

En digital körjournal håller reda på bilens position med hjälp av GPS. Det eliminerar risken för misstag vid redovisning av tjänsteresor.
GPS har förändrat möjligheterna för navigering på jorden i grunden, och systemet används såväl civilt som militärt för navigering, uppmätning av sträckor, tidsbestämning och annat. GPS utvecklades av NASA redan på sjuttiotalet, men kom inte i bruk förrän i slutet av förra seklet. För allmänheten har GPS-systemet blivit allt mer tillgängligt de senaste femton åren, och idag är till exempel GPS i bilen en självklarhet för många.
En GPS baserad körjournal används för att bestämma positionen för en resas början och slut, och avståndet däremellan. Modern GPS-teknik erbjuder redan idag stor träffsäkerhet, men kommer i framtiden att kunna erbjuda positionsbestämmelser med en träffsäkerhet på bara några centimeter.

Realtidsuppföljning dygnet runt

Digitala rapporter genererade direkt

Vi håller koll på trängselskatten

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

gps körjournal

GPS körjournal – låt systemet göra jobbet

Att sitta och skriva ner adresser och mätarställningar varje gång man påbörjar och avslutar en resa i tjänsten och privat är både mödosamt och riskabelt, eftersom den mänskliga faktorn i princip garanterar att misstag kommer att ske. Slarv med körjournaler innebär i sin tur en stor risk att bilen vid en revision klassas som en tjänsteförmån, vilket leder till högre skattekostnader både för den anställde och för företaget.

Med en elektronisk körjournal med GPS funktion tar systemet självt hand om rapporteringen av varje enskild resa, och ingenting lämnas åt slumpen tack vare att spårsändaren med hjälp av sin GPS-mottagare ständigt håller reda på bilens position.

Utvecklingen inom GPS

Det ursprungliga GPS-systemet består av 24 satelliter som kretsar symmetriskt i varsin bana runt jorden. Systemet gör att en GPS-enhet på jorden, vid varje given tidpunkt och var den än befinner sig på jorden, har kontakt med mellan 6 och 12 satelliter, vilka skickar information som hjälper enheten att fastställa var den befinner sig.

De ursprungliga satelliterna har genom åren kompletterats med nyare, mer förfinade satelliter, och det pågår hela tiden utvecklingsarbete kring GPS på flera håll i världen. De ledande forskarna och teknikerna spår att man inom kort kommer att kunna bestämma sin position på centimetern med hjälp av GPS.

Ett mjukvaruföretag i grunden som nu erbjuder de senaste inom GPS baserad körjournal

Vår digitala körjournal med modern GPS teknologi använder sig av hårdvara i form av en spårsändare som installeras i bilen och bestämmer bilens position med hjälp av GPS. Men vi är i grunden ett mjukvaruföretag, som använder oss av de tekniker som finns till hands för att skapa tjänster som är praktiska och lättanvända för våra kunder. Med våra produkter blir livet lite lättare, både för företaget och era anställda.

Vår elektroniska körjournal använder sig av den senaste GPS-tekniken, men det som verkligen gör den unik är hur den integreras i de övriga tjänster vi erbjuder, samt dess tillgänglighet över olika plattformar.

Vill du veta mer om vår elektroniska körjournal eller om vårt fleet management-system TRAKK Fleet? Varmt välkommen att kontakta oss!