Event

Hong Kong

Trakk närvarar på världens största elektronikmässa HKTDC i Hong Kong
I samband med HKTDC Hong Kong Electronics Fair 2010 som pågår I Hong Kong mellan den 13-16 oktober kommer Trakk att närvara och visa upp produkter och lösningar tillsammans med våra tillverkare och partners.
-”HKTDC mässan ger oss en mycket bra och unik möjlighet att visa våra lösningar för framtida partners och agenter. Tidsmässigt ligger mässan bra till för Trakk som nu ser över möjligheterna att hitta samarbetspartners som tar vår lösning till Asien. Systemtesterna vi genomfört i Asien under 2010 visar att vår lösning fungerar mycket bra även här.” säger Mattias Sundström, CEO Trakk.