Uppfyll Skatteverkets krav med elektronisk körjournal

Med en elektronisk körjournal installerad i tjänstebilen är det lättare för den anställde att bevisa för Skatteverket att bilen inte använts privat.
Enligt Skatteverkets regler får en tjänstebil inte användas privat mer än i ytterst liten utsträckning. Till exempel räknas resor till och från jobbet och hämtning och lämning av barn som privata resor. Om en bil används privat måste den anställde betala förmånsskatt och arbetsgivaren måste betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på förmånens värde.

Realtidsuppföljning dygnet runt

Digitala rapporter genererade direkt

Vi håller koll på trängselskatten

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

elektronisk körjournal regler

Vilka krav och regler finns det kring körjournaler?

Det finns inget lagstadgat krav på att man ska föra körjournal, men om Skatteverket gör en revision och undersöker hur företagets bilar använts, kommer de att kräva bevis för hur företagets tjänstebilar använts. Kan man inte bevisa att en tjänstebil inte använts utanför tjänsten så kommer både den anställde och företaget att förmånsbeskattas.

Därför rekommenderar Skatteverket alltid att det ska föras en körjournal för varje enskild tjänstebil. Journalen bör innehålla bilens mätarställningar för årets början och slut, samt mätarställningarna före och efter varje enskild körd sträcka. Dessutom bör körjournalen innehålla kontaktuppgifter till de personer och företag som besökts i tjänsten, och kortare privata resor ska anges som just sådana. En tjänstebil får användas privat vid högst tio tillfällen och köras en sammanlagd sträcka på hundra mil per år utan att räknas som förmån.

Helautomatiskt system byggt enligt Skatteverkets riktlinjer

En manuell körjournal, där den anställde med penna och papper antecknar information om varje resa, kan användas som bevis för att man följt reglerna, men vill man som företagare vara helt säker på att övertyga Skatteverket om att tjänstebilarna används korrekt är det bättre att låta installera en elektronisk körjournal i varje bil. En elektronisk körjournal loggar varje meter som körs, och med modern GPS-teknik kan man se den exakta start- och slutpunkten för varje enskild resa.

En körjournal som är enkel, modern och prisvärd

Vår elektroniska körjournal använder sig av den senaste tekniken inom GPS, och tillsammans med en unik plattform med stöd för både persondator och mobil utgör den ett fantastiskt verktyg för loggning och spårning av företagets alla bilar i realtid. Vårt system för körjournaler är från grunden uppbyggt just med Skatteverkets krav i åtanke, och hjälper den anställde att följa de regler som finns kring tjänstefordon. Att vid till exempel en revision kunna bevisa för Skatteverket hur bilarna använts är guld värt och spar både tid och pengar för ert företag.