Hur fungerar en elektronisk körjournal?

En elektronisk körjournal är en spårsändare som kopplas till in i bilen. Den tillhandahåller information om alla resor som görs med bilen.
Fysiskt sett är den elektroniska körjournalen en liten spårsändare, inte mycket större än en tablettask. Den installeras på mindre än 20 minuter och har sedan tillgång till bilens alla rörelser och stopp. Spårsändaren är grunden för ett fullt utvecklat informationssystem som gör det möjligt för ett företag att få detaljerad information om hur deras tjänstebilar används, utan att de anställda behöver göra någonting.
En elektronisk körjournal kan hela tiden läsa av bilens position via GPS, vilket möjliggör för enheten att registrera den exakta start- och slutpunkten och körsträckan för varje resa. Men en elektronisk körjournal kan även samla in information om saker som fordonets totala drifttid och koldioxidutsläpp, samt påminna om när det är dags för besiktning och service.
En elektronisk körjournal kan ibland även kallas för automatisk eller digital körjournal.

Realtidsuppföljning dygnet runt

Digitala rapporter genererade direkt

Vi håller koll på trängselskatten

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

digital körjournal

Varför behöver man en körjournal?

Ett företag som upplåter tjänstebilar till sina anställda måste vid årets slut kunna redovisa för Skatteverket att bilarna använts just i tjänsten och inte privat. En tjänstebil får användas privat vid högst tio tillfällen under ett år, och sträckan får inte överstiga hundra mil. Saknas bevis för hur bilarna använts räknas tjänstefordonen som en förmån för de anställda och både de och företaget måste betala extra skatter.

Men även om de anställda redan har förmånsbil och betalar skatt på förmånen är det bra med en körjournal. Förmånsvärdet, och därmed skatten, blir nämligen lägre om en tjänstebil körs mer än 3000 mil i tjänsten under ett år.

Fördelar med en automatisk körjournal

En elektronisk körjournal har många fördelar jämfört med en manuellt skriven körjournal. En av de främsta är att den eliminerar risken för frågetecken kring bristfälligt redovisade resor. Med en manuellt skriven körjournal finns alltid risken att den anställde glömmer bort att fylla i en resa eller en tankning.

Genom att kunna visa upp en fullständigt ifylld körjournal som stämmer överens med bilens mätarställning bevisar man för Skatteverket att tjänstebilen använts korrekt. Dessutom får företaget en mängd nyttig information om hur bilarna används, vad de har för miljöpåverkan, om de behöver servas, om det är dags för besiktning och så vidare.

Ett komplett system för företagets fordonsflotta

Med vårt system för digital körjournal får du ett paket som använder sig av den absolut senaste tekniken för GPS-positionering. Du kan som företagare få uppdateringar i realtid om hur dina tjänstebilar används, var de befinner sig och om resorna är privata eller utförs i tjänsten. De anställda kan redigera och komplettera informationen i systemet direkt via sin mobiltelefon. För de flesta av våra kunder blir den elektroniska körjournalen ett oumbärligt verktyg i vardagen, samtidigt som man, genom att all information om tjänstebilarnas användning hamnar på ett ställe, alltid har ett gediget deklarationsunderlag för den egna bilflottan.

Med över tio år i branschen har vi lärt oss hur ett system för elektroniska körjournaler ska utformas för att bli till så stor nytta som möjligt för ett företag, och den kompetens och erfarenhet vi skaffat oss genom åren finns inbäddad i det system vi nu erbjuder. Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer!