Cargospace, Avtal

Tillsammans mot mindre Co2

TRAKK utvecklar ny infrastruktur för CargoSpace24 i USA

Över hälften av alla lastbilar på våra vägar åker med ledigt lastutrymme. Det är varken bra för ekonomi eller miljö, men det finns en lösning. CargoSpace24 matchar transportörer med transportköpare genom en GPS-baserad, digital tjänst. I CS24 portalen kan partners i realtid hitta lastfordon med ledigt utrymme eller leveranser som vill hitta fram till rätt plats, i rätt tid och till rätt kostnad. Den digitala tjänsten kan på så vis minimera mängden lastbilar som inte utnyttjar sin fulla kapacitet, och skapa snabba, enkla och effektiva lösningar för individers och företags fraktbehov! Med en framgångsrik lansering på den Svenska marknaden lyfter nu bolaget tillsammans med Energimyndigheten över konceptet till USA.

CS24 presenterade sin lösning på Nasdaq i New York under september och nu startar etableringsfasen i januari 2020 när CargoSpace24 som ett av 5 svenska företag skall presentera sin lösning på Cleantech Hub i New York och  San Francisco.

TRAKK bistår CS24 med utveckling av infrastruktur och framtagning av ny banbrytande teknologi inom IoT. Genom att koppla upp produkter och låta dem kommunicera öppnas en helt ny värld av möjligheter. TRAKK tillhandahåller produkter och lösningar för uppkoppling i realtid. Vi är ett av Sveriges mest innovativa IoT-företag och tillsammans med våra kunder utvecklar vi framtidens lösningar, samarbetet med CS24 är ett bra exempel på vad vi kan göra tillsammans för att sänka de globala utsläppen av Co2 och uppnå våra klimatmål.

För mer information kontakta

Thomas Johansson, CargoSpace24 på 031-18 22 21

Mattias Sundström, TRAKK på 031-314 80 00

Related Posts