Cargospace, System

CargosSpace i nyheterna

CargoSpace24 i Transportnytt
CargoSpace24 är namnet på en ny svensk webbtjänst för förmedling av ledig lastbilskapacitet. På en karta ser fraktköparen i realtid var det finns halvtomma bilar från olika åkerier, och förfrågningar kan få snabbt svar.
– Målet är att vid årsskiftet ha 2000 användare varav 500 fordon och 1500 köpare. Vi har varit tvungna att ha åkarna först. Höstens bearbetning blir mot kundsidan och målet på fem års sikt är 50 000 användare, säger Thomas Johansson.
Efter decennier i transportbranschen – huvudsakligen som ensamåkare men några år även inom försäljning av it-system – insåg han sin möjlighet att bidra till en lösning. Dels ger den köparen möjlighet att avropa kapacitet i realtid från ett stort urval av åkerier. Men Thomas Johansson framhåller också att tjänsten snart ska kunna presentera en beräkning av de koldioxidutsläpp som varje frakt innebär. Det ska ge varuägande företag en praktisk chans att gå från ord till handling när det gäller att ta miljöhänsyn i vardagens fraktbeslut