Med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. TRAKKs system håller koll på dina resor och är anpassat efter skatteverkets krav. Förenkla ditt arbete med fakturering, milersättning, reseräkningar och löneadministration.