Körjournal som app

Vårt system för fleet management är marknadens bästa och mest utvecklade. Vi tillhandahåller en unik tjänst där alla kostnader ingår i priset.
Med elektroniska körjournaler installerade i tjänstebilarna kan ert företag få uppdateringar om bilarnas användning och status i realtid. Spårdosorna kopplas upp till ett centralt system som såväl de anställda som kontoret har tillgång till via webben eller en app i telefonen. De elektroniska körjournalerna är den viktigaste pusselbiten i TRAKK Fleet, vårt system för hantering av fordonsflottor.
Med några enkla knapptryck kan den anställde exempelvis ange om en resa utförts privat, eller fylla i kontaktuppgifter vid ett affärsbesök. All information finns tillgänglig i systemet och är mycket värdefull både för företagets verksamhetsberättelse och när bilarnas användning ska redovisas i deklarationen.

Realtidsuppföljning dygnet runt

Digitala rapporter genererade direkt

Vi håller koll på trängselskatten

Alltid uppkopplad

I en uppkopplad bil med automatisk körjournal slipper du allt manuellt pappersarbete. Den håller automatiskt koll på dina resor och ingen resa glöms bort. Förutom att du säkerställer Skatteverkets krav så får du en rad möjligheter att jobba smartare och effektivare. Du har den dessutom alltid lättillgänglig i din telefon eller dator.

Trängselskatt

Vår trängselskattmodul hanterar alla passager för trängselskatt och redovisar dessa i sammanställningslistor varje månad. I basen använder föraren vår körjournal där det avgörs om en resa är privat eller tjänst, antingen automatiskt för varje bil eller via appen om man vill vara mer aktiv. Oavsett kan all information editeras i systemet i efterhand om man önskar.

Miljö

Redovisning och uppföljning av CO2-utsläpp blir en allt viktigare komponent för en modern körjournal. I vårt system kommer kompletta rapporter som kan användas för att se över sina totala utsläpp och därmed påverka hur fordonsflottan ser ut och hur den används.

bästa körjournal app

Användarvänliga gränssnitt för både mobil och desktop

TRAKK:s system för digitala körjournaler har ett enkelt och lättanvänt gränssnitt som kan laddas ner som en app för iOS, Android eller Windows. Du kan även använda webbapplikationen som finns tillgänglig via internet. Eftersom vi är ett mjukvaruföretag så är det just användarvänligheten och nyttan av våra produkter som vi framför allt fokuserar på, och vi använder oss av den senaste tekniken inom GPS-positionering.

Samtidigt har vi utvecklat våra digitala körjournaler med Skatteverkets krav på redovisning i åtanke. Den information du behöver tillhandahålla vid en revision finns hela tiden samlad i systemet och kan enkelt plockas fram och presenteras vid behov.

Allt registreras automatiskt i appen

Genom den spårningsutrustning som monteras i företagets bilar kan systemet ta emot information om hela fordonsflottan i realtid. De anställda kan via sin app redigera körjournalen vid behov, till exempel för att ange detaljerad information om möten som utförts i tjänsten.

Förutom körjournaler tillhandahåller TRAKK Fleet även information om fordonens drifttid, påminnelser om besiktning och service för fordon, arbetsorder och mycket annat. Alla kostnader för spårsändare, appar, SIM-kortsavgifter och trafikkostnader i Sverige och i 40 andra länder ingår i det fasta månadspriset. Sammantaget gör det TRAKK Fleet till en unik lösning för det moderna företaget.

Undvik skattesmäll med elektroniska körjournaler

Genom att installera elektroniska körjournaler i företagets fordon undviker ni att de klassas som förmånsbilar, något som innebär en skattesmäll både för den anställde och för företaget. Systemet är uppbyggt just utifrån Skatteverkets rekommendationer för körjournaler, och hjälper den anställde att använda bilen på ett korrekt sätt samt eliminerar risken för att journalen blir felaktigt ifylld.