Avtal

Taggr AB stärker sin position genom förvärvet av TRAKK

STOCKHOLM, Sverige – Januari 17, 2024

Taggr AB, ett ledande bolag inom asset intelligence services, stärker sin position på marknaden genom förvärv av de svenska företagen Trackntrace Svenska AB och TRAKK Telematics Solutions AB.

Affären accelererar Taggrs ambition att leverera asset intelligence till hela den europeiska marknaden. Med Taggrs ambitioner att bli nummer ett inom asset intelligence i Europa, är detta en viktig milstolpe som har nåtts. TRAKK är en av ledarna I Norden och har hjälpt tusentals kunder under de 15 år som de varit verksamma.

Kommentar från Andreas Eriksson, Taggrs VD.
Taggrs expertis inom asset intelligence services, kombinerat med TRAKKS högt aktade tjänsteplattform och deras långvariga närvaro på marknaden, accelererar tydligt Taggrs resa. Vi breddar och förbättrar också våra branschkunskaper genom tillgång till mycket kompetenta människor som har arbetat med ett globalt eller europeiskt perspektiv i över 20 år på de marknader och i de vertikaler som vi nu initialt fokuserar på.  

Kommentar från Mattias Sundström, TRAKKS VD
Vi har arbetat i flera år tillsammans med Taggr och har framgångsrikt implementerat våra gemensamma erbjudanden hos flera nyckelkunder. Företagskulturen, arbetssättet och ambitionerna är en perfekt matchning. Våra kunder kommer att dra stor nytta då de får fler möjligheter både från produkt- och operativt perspektiv. För att snabbare nå ut på den europeiska marknaden på det sätt vi vill, behöver vi växa och Taggr erbjöd den mest spännande vägen för det.

Om Taggr
Taggr är en banbrytande aktör inom området asset intelligence. Företagets lösningar möjliggör för andra företag att inte bara synliggöra utan också maximera värdet av sina tillgångar, vilket leder till förbättrad effektivitet, ökad hållbarhet och högre lönsamhet. Med ett starkt engagemang för att bidra till en värld med netto-noll utsläpp, är Taggr i frontlinjen för att utveckla och utvidga potentialen inom asset intelligence.

Om TRAKK
TRAKK är ett utvecklingsföretag specialiserat på att tillhandahålla intelligenta IoT-övervaknings- och spårsystem för fordon och industriell maskinutrustning. Företaget har omfattande erfarenhet av att hantera data och utnyttja det för att optimera prestandan hos fordon, maskiner och inventarier.

För mer information om Taggr, besök www.taggr.se