Avtal

Porsche Club Sweden

Trakk blir Guldsponsor till Porsche Club Sverige
Göteborg 5:e maj 2011
Trakk tecknade idag avtal om guldsponsorskap för Porsche Club Sverige. Samarbetet är unikt och skapar bra förutsättningar för Trakk att nå ut på marknaden till en köpstark och teknikintresserad målgrupp. Trakk kommer närvara på merparten av PCS möten och aktiviteter.
Porsche Club Sverige bildades 1976 och har idag cirka 5 600 medlemmar. Klubben är uppdelad i 7 regioner från norr till söder, med regionala ombud på olika platser i landet. Porsche Club Sverige är Sveriges mest aktiva bilklubb. Under ett år arrangeras drygt 200 aktiviteter av klubbens funktionärer. Porsche Club Sverige är en ideell förening där drygt 100 funktionärer arbetar. Den svenska klubben är den fjärde största i världen – bland totalt cirka 360 klubbar. Endast den amerikanska, brittiska och tyska är större.