Avtal

Nytt avtal

Bussbolag teckanar intensionsavtal
Stort Svenskt bussbolag tecknar intensionsavtal med Trakk om spårning och larm. Testfasen inleds och utvärdering pågår.