Avtal

Intensionsavtal

Trakk tecknar intensionsavtal med ett av Sveriges största transportbolag

Stockholm 2009-10-20
Lösningen ger vår kund möjlighet att spåra och följa sitt gods över hela Europa. Testperioden inleds under oktober månad och efter utvärdering kommer vårt gemensamma system gå i full drift till merparten av de transporter som går genom och utanför Sveriges gränser.