Avtal, Cargospace

Framtiden för transporter

Unikt erbjudande för våra kunder inom transport och logistik
Trakk och CargoSpace24 inleder strategiskt samarbete. CargoSpace24 är en digital plattform som i realtid matchar behov av transport inom Europa med ledig transportkapacitet som annars skulle ha gått tom. CargoSpace24 är det första oberoende onlinesystemet i Europa där transportköparen kan se och boka ledig kapacitet nära lastpositionen direkt på webben. Plattformen är lätt att använda och effektiviserar flödet av transporter i Europa med minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet för transportörer och transportköpare som följd. För transportköparen betyder CargoSpace24 snabbare transporter och för transportören ökad fyllnadsgrad och för miljön betyder det färre kilometer med tomdragning.
CargoSpace24 kommer att revolutionera europeiska transportindustrin och vara en viktig orsak till att fullt ut utnyttja Europas transportsystem.
CargoSpace24 erbjuder en marknadsplats som effektiviserar trafikflödena genom en förenklad hantering med minskad miljöpåverkan och ökad lönsamhet.
CargoSpace24 erbjuder en användarvänlig och oberoende plattform för realtid matchning eventuella transporter med närmast tillgängliga kapaciteten för transporter inom Europa och visualiserar hur vi minskar miljöpåverkan
CargoSpace har release den 22:a januari 2014. Samtliga kunder som idag använder Trakks lösningar får fri access till CargoSpace24 portalen under hela 2014.
För mer information tag kontakt med Jan Helge på CargoSpace eller Thomas Johansson på Trakk.