VI BYGGER MODERNA EKOSYSTEM

Vår SaaS plattform levererar data och intelligens
för utrustning, inventarier och fordon.

icon-10

Utvecklad i Sverige, datalagrad i Sverige

icon-07

Global täckning ingår alltid

icon-01

Realtidsuppföljning dygnet runt

Modern elektronisk körjournal

Enkelt, automatiskt och intelligent. Vi hjälper företag och organisationer oavsett storlek att effektivisera arbetsdagen och öka produktiviteten.
Automatisk körjournal med reseräkningar, trängselskatthantering, CO2 och serviceuppföljning.
icon-14

Enkel tillgång till all fordonsdata

icon-09

Vi hjälper dig komma igång

icon-12

Effektivisera och spara pengar