Automatisk körjournal, uppföljning och planering med modern IoT–teknik

Vi hjälper företag och organisationer att bli mer lönsamma genom intelligent teknik och smarta lösningar i världsklass.
icon-10

Utvecklad i Sverige, datalagrad i Sverige

icon-07

Global täckning ingår alltid

icon-01

Realtidsuppföljning dygnet runt

Modern elektronisk körjournal

Enkelt, automatiskt och intelligent. Vi hjälper företag och organisationer oavsett storlek att effektivisera arbetsdagen och öka produktiviteten.
Automatisk körjournal med reseräkningar, trängselskatthantering, CO2 och serviceuppföljning.
icon-14

Enkel tillgång till all fordonsdata

icon-09

Vi hjälper dig komma igång

icon-12

Effektivisera och spara pengar